Aktualności

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że przedszkole w Nasutowie przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem jest promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, współpraca z placówkami kulturalnymi, kształtowanie empatii i szacunku do osób starszych i niepełnosprawnych, a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm czy patriotyzm.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com