REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE Harmonogram rekrutacji na r. szk. 2024.2025.doc.pdf

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I W ZPO W DYSIE

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2024/2025 umieszczona jest na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku szkoły lub w sekretariacie.

Ikona pdf klauzula RODO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 140,95 kB ]  

 

  INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

https://www.niemce.pl/aktualnosci/n,351620,rekrutacja-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2024-2025.html 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ikona pdf potwierdzenie_woli_przyjecia_do_kl._1 załącznik nr _2.docx.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 54,72 kB ]  

Ikona pdf ZGŁOSZENIE dziecka do 1 klasy.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 147,30 kB ]  

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
https://www.niemce.pl/aktualnosci/n,351614,rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2024-2025.html 

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 umieszczona jest na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku szkoły lub w sekretariacie.   

Ikona pdf Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola.docx.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 66,12 kB ]

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ikona pdf deklaracje o kontunowaniu wychowania przedszkolnego.docx.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 100,17 kB ]  

Ikona pdf WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 181,78 kB ]

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O POZOSTANIU W ZATRUDNIENIU.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,57 MB ]  

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE BYCIA PODATNIKIEM PODATKU ROLNEGO W GMINIE NIEMCE.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 476,55 kB ]  

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,52 MB ]  

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO ŻŁOBKA LUB SZKOŁY.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,52 MB ]

 

 

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com