REKRUTACJA

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

Ikona pdfWniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [171.36 KB]

Ikona pdfZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [62.60 KB]

Ikona pdfKLAUZULA RODO (DOKUMENT OBOWIĄZKOWY), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [140.95 KB]

Ikona pdfPOTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [54.19 KB]

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2024

https://www.niemce.pl/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci-oswiatowe/n,267764,rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2023-2024.html#

https://www.niemce.pl/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci-oswiatowe/n,267765,rekrutacja-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024.html#

Ikona pdfHARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [172.92 KB]

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com