ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W DYSIE
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
Przedszkole

 
Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00

Telefon: 81 756 13 14

ul. Lotników Polskich 4,
Dys 21-003 Ciecierzyn

Inspektor Ochrony Danych