Kalendarz roku szkolnego

 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.
 
Wszystkich Świętych
1 listopada 2023 r.
 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2, 3 listopada 2023 r.
 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22 grudnia 2023 r. 
  Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
  Nowy Rok 1 stycznia 2024 r.
  Trzech króli 6 stycznia 2024 r.
  Ferie zimowe 29 stycznia  - 9 lutego 2024 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  Święto Pracy 1 maja 2024r.
 
 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2024 r.
  Święto Konstytucji Trzeciego Maja 3 maja 2024 r.
  Egzamin ósmoklasisty (język polski)
14 maja 2024 r.
 
Egzamin ósmoklasisty (matematyka)
15 maja 2024 r.
 
Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytni)
16 maja 2024 r.
 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 maja 2024 r. 
 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
21 czerwca 2024 r.