Kalendarz roku szkolnego

1. 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2022 r.
3.
Ferie zimowe
16 - 29 stycznia 2023 r.
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
5.
Egzamin ósmoklasisty (język polski)
23 maja 2023 r.
6.
Egzamin ósmoklasisty (matematyka)
24 maja 2023 r.
7.
Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytni)
25 maja 2023 r.
8.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
23 czerwca 2023 r.