Dokumenty szkolne

Ikona pdf Uchwała stypendia 2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 504,34 kB ]  

Ikona pdf STATUT SZKOŁY 2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 496,61 kB ]  

Ikona pdfDEKLARACJA WAKACYJNA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [31.86 KB]

Ikona pdfWniosek o wydanie opinii, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [113.29 KB]

Ikona pdfPUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [139.15 KB]

Ikona pdfProgram wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [665.12 KB]

Ikona pdfZestaw podręczników rok szkolny 2022/2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.51 KB]

Ikona pdfREGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ obowiązujący w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [741.44 KB], plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [741.44 KB]

pdf Regulamin Przedszkola 2023_2024.docx.pdf

Ikona pdfREGULAMIN świetlicy szkolnej 2021-2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [95.71 KB]

Ikona pdfPROCEDURA wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [358.82 KB]

Ikona pdfWNIOSEK o wydanie duplikatu świadectwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [130.82 KB]

Ikona pdfWNIOSEK o wydanie duplikatu legitymacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [89.99 KB]

Ikona pdfWykaz podręczników 2021-2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [103.71 KB]

Ikona pdfREGULAMIN dowożenia uczniów do szkoły, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [146.52 KB]

Ikona pdfWNIOSEK w sprawie dowozu dziecka do szkoły, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [177.19 KB]

Ikona pdfPROCEDURY dotyczące wyjazdu uczniów SP Dys korzystających z obiektu Pływalni Krytej ORKA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.30 KB]

Ikona pdfREGULAMIN Samorządu uczniowskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [652.58 KB]

Ikona pdfREGULAMIN pracy biblioteki szkolnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.21 MB]

Ikona pdfINFORMACJA dla rodzina lub opiekuna o założeniu konta e-mail w szkole, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [412.27 KB]

Ikona pdfREGULAMIN Karta rowerowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [531.79 KB]

Ikona pdfREGULAMIN korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [415.49 KB]

Ikona pdfPROGRAM Wychowawczo profilaktyczny na rok szkolny 2021-2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [477.88 KB]

Ikona pdfPROCEDURY Covid-19 ZPO DYS - Przedszkole, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [311.45 KB]

Ikona pdfPROCEDURY Covid-19 ZPO Dys oddział przedszkola w Nasutowie - obowiązujące od 1.09.2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [198.86 KB]

Ikona pdfPROCEDURY Zapewnienie bezpieczeństwa w ZPO Dys w okresie pandemii Covid, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.03 MB]

Ikona pdfOŚWIADCZENIE osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.00 MB]

 

  • Procedury_bezpieczenstwa_-_przedszkole.pdf
  • Regulamin_rady_rodzicow_ZPO_Dys.pdf