Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Kinga Woźniak (numer kontaktowy: 721 145 034)

Zastępca: Katarzyna Krzyżanowska

Członek Rady: Iwona Zaranko, Magdalena Zabielska, Kinga Masłowska 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW: 30 8702 0001 0000 1456 2000 0020

 

Ubezpieczenie NNW: Szkody należy zgłaszać na stronie internetowej wiener.pl (nr polisy: PWB869233)