RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  funkcję Inspektora Ochrony Danych w placówce pełni Katarzyna Żółkiewska-Malicka. Dane kontaktowe email: kzolkiewska.iod@gmail.com