Aktualności

12-06-2024

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU

Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli/oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niemce. Okres dyżuru nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od września bieżącego roku.

Informujemy, że oddział przedszkolny w Dysie prowadzi dyżur wakacyjny  w okresie od 01.07. do 31.07. 2024r.  Zgodnie z Regulaminem Przedszkola w Dysie,  deklaracje chęci korzystania z dyżuru należy złożyć w sekretariacie szkoły do 14 czerwca 2024 r. 

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci uczęszczających do innych placówek prowadzonych przez gminę Niemce będą trwały do 18 czerwca  2024r.

 

Przerwa wakacyjna trwa od 1.08.2024r.  do 31.08.2024r.

https://www.niemce.pl/aktualnosci/n,360301,zapisy-na-dyzur-wakacyjny-w-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-2024-r-na-terenie-gminy-niemce.html

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA UCZĘSZCZAJACEGO DO INNEJ PLACÓWKI PROWADZONEJ PRZEZ GMINE NIEMCE NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA W DYSIE.docx

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com