Aktualności

07-06-2024

STYPENDIA WÓJTA GMINY NIEMCE

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2023/2024, a tym samym terminem składania wniosków na Stypendia Wójta Gminy Niemce informujemy, że w bieżącym roku obowiązuje Regulamin z roku szkolnego 2022/2023 - wprowadzony uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniony uchwałą Nr LI/508/2023 Rady Gminy Niemce z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały ( t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r., poz. 3273 ).

Ponadto obowiązują wzory wniosków wprowadzone ZARZĄDZENIEM NR 119/2023 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Niemce.

· do 28 czerwca 2024r. w przypadku wniosków w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu,

· do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników z egzaminu ósmoklasisty (od 03.07.2024r. tj. do 10.07.2024 r.) - w przypadku wniosków w dziedzinie nauki.

· do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników z egzaminu maturalnego (od 09.07.2024r. tj. do 16.07.2024 r.) - w przypadku wniosków w dziedzinie nauki.

Ponadto w przypadku braku bezpośredniego określenia na dyplomie rangi konkursu lub uzyskanego miejsca (laureat, finalista) należy dołączyć do wniosku - w wersji papierowej regulamin konkursu/zawodów, z którego wynika wprost na jakim poziomie/ jaki został osiągnięty wynik oraz Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych podpisaną przez rodziców/opiekunów/pełnoletniego ucznia. Wszystkie wymagane dokumenty szczegółowo określone są w przedmiotowym Regulaminie - §3 ust. 3.  

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku i załączenie dokumentów potwierdzających dane we wniosku.

Poniżej znajduje się aktualny Regulamin, wzory wniosków oraz Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (materiały dostępne także w BIP Urzędu Gminy Niemce).

 

Ikona doc WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_ARTYSTYCZNE_2023.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 70,00 kB ]  

Ikona doc WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SPORTOWE_2023.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 69,50 kB ]  

Ikona doc WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_NAUKA_2023.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 73,50 kB ]  

Ikona pdf Zarzadzenie 119.2023 Wniosek.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 52,32 kB ]  

Ikona pdf BIP Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2024.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 113,36 kB ]  

Ikona pdf Uchwała stypendialna 2024r..pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 466,58 kB ]

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com