Aktualności

23-05-2024

VII PRZEDSZKOLNY TURNIEJ O PUCHAR KUBUSIA PUCHATKA

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY NIEMCE

 W dniu 21.05.2024 r.  w godzinach 10:00 – 11:30 pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce odbył się w naszej placówce VII Przedszkolny Turniej o Puchar Kubusia Puchatka przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn z placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Niemce: Przedszkole Publiczne w Niemcach, S. P. im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, S. P. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, S. P. im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie,  ZPO w Ciecierzynie, S. P. im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej, ZPO w Dysie. 

 Turniej uroczyście rozpoczął Pan Wicedyrektor – Marcin Anyszek, naszym gościem była Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach – Anna Studzińska, a koordynatorem i prowadzącym imprezę była Pani Aneta Momot. 

 Odbyło się 6 konkurencji sportowych dotyczących bajkowych postaci oraz ich przygód - „Pokonujemy przeszkody w Stumilowym Lesie”, „Puchatkowe skojarzenia”, „Skaczemy jak Kangurzyca”, „Celne rzuty małego Prosiaczka”, „Zbieramy marchewki z Królikiem”, „Balonik Kubusia Puchatka”. Przed każdą konkurencją poszczególne drużyny odpowiadały na 2 pytania z QUIZU wiedzy o bohaterze turnieju – Kubusiu Puchatku. Pomiędzy konkurencjami miał miejsce słodki poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Dysie, a po konkurencjach odbyły się wspólne zabawy taneczno – ruchowe ze wszystkimi zgromadzonymi w sali gimnastycznej dziećmi, ich opiekunami i rodzicami. Wszystkie drużyny doskonale poradziły sobie z konkurencjami oraz wykazały się ogromną wiedzą odpowiadając na pytania z QUIZU, dlatego zgodnie zajęły I miejsce. Na zakończenie spotkania Pan Wicedyrektor ZPO w Dysie – Marcin Anyszek oraz Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach – Anna Studzińska wręczyli pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody. Uśmiechom dzieci nie było końca!


Organizacja VII Przedszkolnego Turnieju o Puchar Kubusia Puchatka była możliwa dzięki hojności sponsorów, którymi byli:

1. Wójt Gminy Niemce – Pan Marian Golianek

2. Rada Rodziców przy ZPO w Dysie

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com