Aktualności

14-03-2024

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024 - w dniach od 15 marca 2024 do 22 marca 2024 można składać wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej, ze strony https://www.zpodys.pl/ w zakładce „REKRUTACJA”  lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty prosimy składać w formie papierowej w sekretariacie placówki w godz. 8.00 - 15.00.

Dnia 05 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 podamy do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1

W terminie od 05 kwietnia 2024 r. godz. 12:00 do dnia 11 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie w postaci pisemnego oświadczenia. Potwierdzenie woli przyjęcia dostępne do pobrania poniżej, na stronie https://www.zpodys.pl/ w zakładce REKRUTACJA lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. 

Ikona pdf UCHWAŁANR XXVIII.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 129,30 kB ]  

Ikona pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich (Kandydaci spoza obwodu szkoły).pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 129,75 kB ]  

Ikona pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/2017.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 99,41 kB ]  

Ikona pdf KLAUZULA RODO (DOKUMENT OBOWIĄZKOWY).pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 140,95 kB ]  

Ikona pdf POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA.docx.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 52,56 kB ]

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com