Aktualności

13-03-2024

DLACZEGO WAŻNA JEST MIŁOŚĆ DO PRZYRODY?

KLASA III

Uczniowie klasy 3 wzięli udział w niezwykłych zajęciach przyrodniczych. Celem ich było nie tylko uwrażliwienie dzieci na piękno i potrzeby przyrody, ale też pokazanie istoty korelacji międzyprzedmiotowej. Niezbędnym warunkiem, żeby nauka miała sens, jest uświadomienie dzieciom jej powiązania ze sobą. Trzecioklasiści zajęcia z p. Danusią Ikwanty rozpoczęli od poznania postaci i postawy świętego Franciszka z Asyżu. Dzieci obejrzały prezentację 
o życiu świętego oraz poznały jego dzieła, w tym między innymi „Kazanie do ptaków”. Na zakończenie tej części lekcji uczniowie odkrywali i omawiali cechy postawy franciszkańskiej. Następnie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do robienia budek lęgowych dla ptaków. Najpierw jednak wysłuchały wykładu eksperta, leśniczego z Lasów Państwowych, który w filmie edukacyjnym opowiadał o potrzebie wykonywania i zawieszania budek lęgowych. Dzieci nie tylko złożyły budki, ćwicząc się w trudnej sztuce obsługi młotka i gwoździ, ale także pięknie je pomalowały według własnego pomysłu.  Następnie z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej p. Jolantą Augustyńską dzieci poznawały gatunki ptaków, oglądały ich zdjęcia w albumach zwracając uwagę na charakterystyczne cechy. Ciekawym punktem zajęć okazało się tworzenie rysunków ptaków mieszkających w naszym kraju, z podziałem tych, które odlatują na zimę i tych, które pozostają oraz stworzenie klasowego albumu ptaków. Na tych zajęciach żadne dziecko nie nudziło się, a wszystkie pytały dlaczego już koniec. Dzieci uświadomiły sobie, jak ważna jest ich postawa wobec otaczającej nas przyrody, a jej wzorce zobaczyły w postawie franciszkańskiej. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę p. Tadeusza Ikwanty, dziadka Jakuba Ikwanty z klasy 3, który przygotował dzieciom drewniane elementy budek lęgowych. Pan Tadeusz pokazał, jak ważna jest rola starszego pokolenia w edukację przyrodniczą dzieci i wnuków.  Serdecznie dziękujemy!

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com