Aktualności

29-02-2024

EUROPA I JA

KLASA III

Uczniowie klasy trzeciej biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Europa i Ja”, którego celem jest poznawanie wybranych krajów europejskich. W bieżącym roku szkolnym uczniowie poznają Francję, jej symbole, zabytki oraz kulturę. Rozwijają swoje zainteresowania dotyczące Europy, promując jednocześnie swoją szkolną placówkę. 

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:„Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępniania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa kulturowego Europy…”

Dzieci nie tylko poznają zabytki i kulturę Francji, ale także dowiadują się, jak ważnym elementem naszego dziedzictwa jest kultura Europy.

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com