Aktualności

22-02-2024

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu: “WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za
przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który
wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych.

Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Ikona pdf RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 171,99 kB ]

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com