Aktualności

12-02-2024

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Niemce informuje, że w okresie od 12.02.2024 do 16.02.2024 prowadzony będzie 

I etap rekrutacji uczestników do projektu: "Radość realizowania pasji - innowacyjny program rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów z Gminy Niemce" nr umowy 13/FELU.10.03-IZ.00-0046/23-00, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet X. Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

W ramach projektu Zespół Placówek Oświatowych w Dysie będzie realizatorem następujących zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej:

,,Być jak Da Vinci”-  zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne i kompetencje techniczne. Zajęcia będą realizowane w blokach tematycznych. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1-6.

„Akrobatyka i gimnastyka sportowa”- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów sportem, kształtują motorykę i koordynację ruchową, realizowane będą na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Jakubowicach, w soboty, w wymiarze 1 x 45 przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie realizowanego wsparcia.  Zajęcia skierowane są do klas 1-8. W ramach projektu zapewniony będzie dowóz i odwóz uczniów. Miejsce zbiórki: parking przy młynie w Dysie.

“Wspinaj się i zdobądź cel. Zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej” - będą odbywać się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Jakubowicach, w soboty, w wymiarze 4 x 45, 1 raz w miesiącu.  Zajęcia skierowane są do uczniów klas 4-8. W ramach projektu zapewniony będzie dowóz i odwóz uczniów Miejsce zbiórki: parking przy młynie w Dysie.

,,ScienceED" - zintegrowane zajęcia rozwijające dla uczniów szkoły podstawowej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, technicznych i informatycznych w języku angielskim.  Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy z nauk przyrodniczych w języku angielskim. Zajęcia z zastosowaniem metody CLiL są skierowane do uczniów klas 1-6.

,,Robotyka drzwiami do przyszłości- zajęcia z robotyki i programowania z elementami druku 3D” Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie robotyki i informatyki. Zajęcia skierowane do uczniów klas 1-4. 

Sposób aplikowania o uczestnictwo w projekcie

Formularz rekrutacji do projektu należy złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, Lotników Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn  do 16.02.2024 do godz. 13.00
Formularze dostępne w sekretariacie lub do pobrania na stronie szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.docx (1).pdf

Zał. 1_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - J .docx.pdf

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com