Aktualności

06-02-2024

Rekrutacja elektroniczna do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego

Informacja dla uczniów kl. VIII SP i Rodziców uczniów

Zarządzenie Nr 11/2024 p.o Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, a także do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r., na terenie województwa lubelskiego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół publicznych:

Załšcznik nr 1 do zarzadzenia LKO.pdf

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com