Aktualności

22-01-2024

"Królowa Śniegu"

klasy 1 i 2 w teatrze Hansa Chrystiana Andersena

Dnia 09.01.2024r, klasa 1 i 2 wybrały się do teatru Hansa Chrystiana Andersena na
sztukę pod tytułem „Królowa Śniegu”. Niezwykle ważnym aspektem w wychowaniu i
nauczaniu młodego człowieka są wyjazdy/wyjścia do teatru. Edukacja teatralna
wprowadza młodego człowieka w kulturę, kształtując przy tym jego osobowość.
Spotkanie dzieci z teatrem to szansa i możliwość rozwoju intelektualnego i
emocjonalnego. Teatr łączy różne rodzaje sztuk, m.in literatury, muzyki, tańca,
malarstwa. Teatr wpływa na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, buduje relacje z
ludźmi i światem. Dlatego też, dzięki tego rodzaju wycieczkom uczniowie rozwijają
swoje talenty aktorskie i chętnie angażują się w przygotowywanie przedstawień.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com