Aktualności

19-01-2024

DOSTOSOWANIE ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE

Dostosowanie Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie


Umowa nr PPA/000001/03/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.


Moduł Programu:

A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno – komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Termin realizacji projektu: 22.11.2023 r. – 31.12.2024 r.

Dofinansowanie z PFRON: 122 339,28 zł.

Zakres dostosowań oraz dostępności na skutek otrzymania dofinansowania:

Celem projektu jest zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej w budynku szkoły. Dostępność będzie dotyczyła uczniów, rodziców i pracowników placówki ze  szczególnymi potrzebami.

W planach jest m.in. wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, dostosowanie toalety, wymiana drzwi, zainstalowanie pętli indukcyjnych, planów tyflograficznych, tabliczek brajlowskich czy oznaczeń na schodach i przeszkleniach.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com