Aktualności

07-12-2023

Turniej strzelecki z broni kulowej o Puchar Starosty Lubelskiego

Nasza drużyna strzelecka

W ramach  „Okazowania, czyli popisu wojennego szlachty, jako stanu rycerskiego” Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych św. Jana Kantego zorganizowało na strzelnicy w Osówce turniej strzelecki z broni kulowej o  Puchar  Starosty Lubelskiego, Puchar Hetmana LBSK św. Jana Kantego oraz Wójta Gminy Niemce – 3 konkurencje, połączone z nauką bezpiecznej obsługi broni palnej, nauką rozkładania i składania broni oraz pogadanką na temat tradycji bractwa.

Nasza drużyna w składzie: Antonina Ulanowska, Aleksandra Pocheć, Paulina Zaranko, Maja Żak i Michał Kawczyński, zdobyła II miejsce  w strzelaniu z broni długiej o Puchar Hetmana Lubelskiego Bractwa Strzelców Kurkowych św. Jana Kantego. 

Tosia i Michał zakwalifikowali się do indywidualnego konkursu strzelania z broni pneumatycznej, który odbył się 27 listopada na strzelnicy w Dysie.

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com