Aktualności

14-11-2023

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września nasza szkoła przyłączyła się do akcji European Day Of Languages.
Nauczyciele języka angielskiego - Pani Renata Boczkowska-Majewska i Pan Paweł
Danilczuk przygotowali dla swoich uczniów wyzwanie “Poznaj i zaprezentuj”.
Składało się ono z trzech etapów. Pierwszy z nich to stworzenie klasowego lapbooka
na temat wylosowanego dla danej klasy kraju. We wspomnianych lapbookach, pod
okiem nauczycieli anglistów, uczniowie kl. I - VIII zamieszczali ciekawostki na temat
danego państwa oraz wyrazy i zwroty w danym języku m.in.:5 nazw kolorów z
uwzględnieniem barw flagi, liczby od 1-10 oraz magiczne słowa tj. dzień dobry, do
widzenia, dziękuję, przepraszam czy proszę. Następne wyzwanie również bazowało
na współpracy członków grupy, ale tym razem pod okiem Państwa wychowawców.
W tej części zespoły klasowe miały za zadanie puścić wodze wyobraźni i pochwalić
się kreatywnością, tworząc totem klasowy, symbolizujący wylosowany kraj.
Ostatnim etapem wspólnej zabawy i świętowania European Day Of Languages były
klasowe filmiki, w których uczniowie prezentowali swoje kraje i wiedzę zdobytą
podczas pracy nad projektem. Lapbooki zostały zaprezentowane na szkolnym holu,
gdzie ciekawscy i poszukujący często zaglądali. Klasowe totemy również znalazły
miejsce na szkolnym korytarzu, a filmy cieszą do dziś.
Miłego oglądania życzą Nauczyciele i Uczniowie

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com