Aktualności

10-11-2023

Profilaktyka bezpieczeństwa

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W dniach 26 września, 12 października oraz 23 października Panowie Dzielnicowi z
Komisariatu Policji w Niemcach przeprowadzili w naszej szkole spotkania informacyjno -
edukacyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III i IV-VIII szkoły
podstawowej. Tematem prelekcji profilaktycznych było bezpieczeństwo dzieci w życiu
codziennym oraz w ruchu drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na korzystanie z
odblasków, kamizelek odblaskowych w czasie poruszania się pieszo. Z uczniami szkoły
Policjanci rozmawiali także o bezpieczeństwie w Internecie i konsekwencjach niewłaściwego
korzystania z sieci. Funkcjonariusze przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego
używania Internetu. Oczywiście nie obyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły
przekazywanych przez zaproszonych gości informacji. Spotkania były jak zawsze
interesujące i pouczające. Każde spotkanie możemy śmiało traktować jako świetną lekcję
bezpieczeństwa. Za wizytę serdecznie dziękujemy!

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com