Aktualności

13-10-2023

KONKURS ŁADNEGO PISANIA

Cele konkursu:

 • motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma;
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania;
 • zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej;
 • wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma.
  Uczestnicy konkursu: uczniowie klas III – V, VI - VIII
  Warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny prac:
 • tekst napisany na gładkim, białym papierze (co zwiększa stopień trudności) o formacie A4;
 • orientacja strony dowolna;
 • wykorzystanie fragmentów twórczości wybranego autora;
 • tekst napisany odręcznie dowolną techniką (pióro, długopis);
 • tekst musi zawierać co najmniej 8 wersów (może być więcej);
 • praca estetyczna pod względem właściwego rozmieszczenie tekstu na kartce papieru (marginesy i odstępy między wierszami);
 • praca może zawierać autorskie ilustracje, ornamenty i ozdobniki (np. ozdobna pierwsza litera wersu);
 • jeden uczestnik może zgłosić 1 pracę;
 • praca złożona na konkurs nie podlega zwrotowi;
 • praca konkursowa musi być dokładnie opisana na odwrocie (– imię i nazwisko ucznia, klasa oraz autor i tytuł przepisanego odręcznie tekstu).
  Termin i miejsce oddania prac: do dnia 30 października 2023 r. 
  Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com