Aktualności

20-09-2023

POCZĄTEK SZKOLNEJ DROGI UCZNIÓW PIERWSZEJ KLASY

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości dotyczących świata i nauczenie ich takich umiejętności, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Co ważne, pierwszoklasiści zdobywają wiedzę przy użyciu nowoczesnych materiałów tj. klocki i figury geometryczne, a także korzystając z technologii. Ich nauka odbywa się w sposób zintegrowany, dzięki czemu uczą się myśleć i wyciągać wnioski. 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com