Aktualności

22-06-2023

Gry Planszowe

Gry planszowe w świetlicy szkolnej

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w szkolnej świetlicy. Ważną
częścią nauki dzieci w młodszym wieku szkolnym jest zabawa. Gry planszowe uczą m. in.:
strategicznego i logicznego myślenia, przestrzegania ustalonych reguł, konsekwentnego
działania, zdrowej rywalizacji. Rozwijają umiejętność problemowego myślenia i szybkiego
podejmowania decyzji. Kształcą wyobraźnię, spostrzegawczość, koncentrację. Jak widać
naszych uczniów nie trzeba do nich namawiać.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com