Aktualności

14-06-2023

Spotkanie Żołnierzy Wojska Polskiego

Żołnierze Wojska Polskiego z wizytą w ZPO Dys

Wojsko Polskie posiada bogatą ofertę dla absolwentów szkół średnich, którzy zastanawiają się nad wyborem ścieżki zawodowej. Dzięki inicjatywie p. Władysława Maszkowskiego, Radnego Gminy Niemce, uczniowie kl. VII i VIII mogli zapoznać się z możliwościami wynikającymi z kształcenia w szkołach wojskowych oraz pracą w wojsku.

Swoim doświadczeniem podzielili się: pułkownik Henryk Budzyński, Sekretarz Generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, p. mgr Jolanta Prokop reprezentująca Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lublinie, starszy kapral Bartosz Stefanek, starszy kapral Grzegorz Krzysztoszek z Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie oraz szeregowy Andrzej Baranowski z WCR w Lublinie.

Przedstawili oni ofertę kierunków w szkołach wojskowych oraz cywilnych, opowiedzieli, jak przebiega proces rekrutacji oraz jakie warunki należy spełnić, by rozpocząć naukę. Dzięki spotkaniu młodzież dowiedziała się, że absolwenci szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w wojsku, mają do wyboru kilka różnych typów placówek: liceum wojskowe, technikum wojskowe, liceum ogólnokształcące z klasą mundurową lub wojskową, technikum z klasą mundurową lub wojskową. 

Żołnierze dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o codziennym życiu, chętnie odpowiadali na pytania. 

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com