Aktualności

DZIĘKUJEMY
29-05-2023

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

Serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację festynu Bawmy się razem dnia 28.05.2023r. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Panów, którzy tak aktywnie zaangażowali się w pracę na rzecz imprezy szkolnej. Dowodem wspólnych działań niech będą zdjęcia zamieszczone na stronie szkoły.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com