Aktualności

VI Przedszkolny Turniej o Puchar Kubusia Puchatka
22-05-2023

VI Przedszkolny Turniej o Puchar Kubusia Puchatka

W dniu 19.05.2023 r. w sali gimnastycznej ZPO w Dysie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niemce odbył się VI Przedszkolny Turniej o Puchar Kubusia Puchatka, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkanie trwało od 10.00 do 11.30. 

W rozgrywkach wzięło udział 24 dzieci z ośmiu placówek z terenu Gminy Niemce: S.P. w Krasieninie, S. P. w Rudce Kozłowieckiej, Przedszkole w Niemcach, S. P. w Jakubowicach Konińskich, ZPO w Ciecierzynie, ZPO w Dysie, ZPO w Dysie/oddział zamiejscowy Nasutów, S. P. w Nasutowie. 

Drużyny liczyły po 3 osoby. Odbyło się 6 konkurencji, z czego każda trwała po około 3 minuty. W przerwie między rozgrywkami, a ogłoszeniem wyników miał miejsce słodki poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Jolanta Sołtys oraz Pan Wicedyrektor Marcin Anyszek wręczyli puchary i nagrody. 

Wszystkie drużyny zgodnie zajęły I miejsce 

Organizacja VI Przedszkolnego Turnieju o Puchar Kubusia Puchatka była możliwa dzięki hojności sponsorów, którymi byli: 

1. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś 

2. Rada Rodziców przy ZPO w Dysie 

Koordynatorem imprezy była pani Magdalena Kasperek.

 
 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com