Aktualności

Misja PIENIĄDZE
22-05-2023

Projekt Misja Pieniądze

Nasza placówka znalazła się w gronie 20 szkół województwa lubelskiego, które realizowały projekt Misja PIENIĄDZE przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Głównym celem projektu był rozwój świadomości finansowej wśród uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Projekt realizowany był w okresie od  lutego do  kwietnia 2023r. z uczniami klasy 6 i 7 w ramach zajęć z matematyki kreatywnej.

Podsumowaniem Projektu Misja Pieniądze  był konkurs. 

Zwycięzcami są:

1 miejsce Krzysztof Prażmo 

2 miejsca Antonina Ulanowska 

3 miejsce Szymon Muzyka 

Rozdanie nagród odbyło się w LSCDN w Lublinie 19 maja 2023r.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!

 
 
 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com