Aktualności

Pasowanie na czytelnika
22-05-2023

obchody Tygodnia Bibliotek

szkolny świat książek
W 2023 roku obchody Tygodnia Bibliotek przypadają na okres od 8 maja do 15 maja.
W dniach 8 - 15 maja swoje święto mają wszyscy fani czytania – właśnie wtedy w Polsce
odbywa się Tydzień Bibliotek. Chociaż dzisiaj traktujemy je jako sposób na darmowe
książki, to biblioteki na przestrzeni wieków zmieniały pokolenia, wspierały rozwój naszych
cywilizacji i tym samym wpływały na losy świata.
W tym tygodniu w bibliotece odbyły się dla uczniów naszej szkoły quizy i zagadki
czytelnicze. Głównym celem było zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki i czytania
książek.
Pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki. Zapoznali się z
księgozbiorem biblioteki, poznali zasady wypożyczania i zwrotu książek. Rozwiązywali
zagadki czytelnicze, odgadywali tytuły znanych baśni. Na koniec uczniowie złożyli uroczyste
przyrzeczenie oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com