Aktualności

REKRUTACJA

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024 - w dniach od 17 marca 2023 do 24 marca 2023 można składać wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.
 
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej, ze strony https://www.zpodys.pl/ w zakładce „REKRUTACJA”  lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty prosimy składać w formie papierowej w sekretariacie placówki w godz. 8.00 - 15.00. (NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
  • Dnia 31 marca 2023 r. o godz.12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1
  • W terminie od 14 kwietnia 2023 r. godz. 12:00 do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00, rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie w postaci pisemnego oświadczenia. Potwierdzenie woli przyjęcia dostępne do pobrania na stronie https://www.zpodys.pl/ w zakładce REKRUTACJA lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.
  • Dnia 21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 podana zostanie do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy 1.
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 81 756 13 14.

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2023/2024 znajdą Państwo na stronie Gminy Niemce pod linkiem: 

https://www.niemce.pl/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci-oswiatowe/n,267765,rekrutacja-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024.html#

 

Dokumenty do pobrania:

Ikona pdfWniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [171.36 KB]

Ikona pdfZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [62.60 KB]

Ikona pdfKLAUZULA RODO (DOKUMENT OBOWIĄZKOWY), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [140.95 KB]

Ikona pdfPOTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [54.19 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXVIII/265/2017 RADY GMINY NIEMCE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [178.34 KB]

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com