Aktualności

REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupeniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2023/2024
Dalsze informacje oraz wzory druków niezbędnych w procesie rekrutacji będą zamieszczane zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej szkoły.
 
Pliki dotyczace procesu rekrutacyjnego:

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com