Aktualności

Robotyka i programowanie
15-01-2023

Robotyka i programowanie

Roboty Qooper
W grudniu i styczniu, na zajęciach szkolnych, uczniowie klas ósmych składali i
programowali roboty Qooper - to drugi stopień trudności konstrukcyjnych. Te projekty
okazały się trudniejsze i bardziej skomplikowane. W drugim semestrze będziemy
kontynuowali wytężone prace nad udoskonalaniem naszych małych sztucznych inteligencji.
Zajęcia z „Robotyki i programowania” są odpowiedzią na potrzebę dostosowania kształcenia
do zmian wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii  i ich wpływu na codzienne
życie. Pomagają uczniom odkryć w sobie pasję do programowania i kreacji, dlatego też ich
głównym celem jest sięganie po treści ciekawe i bliskie uczniowi, rozwijające ich własne
uzdolnienia i zainteresowania.
Roboty zostały zakupione w ramach projektu - Laboratoria przyszłości.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com