Aktualności

Praca szkoły w dniach 17-28 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 824) informujemy, że od 17 maja klasy IV-VIII będą uczyły się w systemie hybrydowym.

Harmonogram nauki hybrydowej znajduje się w załączniku poniżej.

HARMONOGRAM_NAUKI_HYBRYDOWEJ_W_ZPO_DYS_17-28_maja_2021_r..pdf

 

Wszystkie zajęcia zarówno stacjonarne jak i zdalne w klasach I-VIII odbywać się będą zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku Librus.

Przypominamy również, że od 25 do 27 maja 2021r. odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową od godz. 7.00 do 17.00. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie pobytu dziecka do wychowawcy klasy.

Prosimy zapoznać się z nowymi wytycznymi MEiN, MZ I GIS:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_szkol_podstawowych_i_ponadpodstawowych.pdf

 

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com