Aktualności

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podczas nauki zdalnej uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, które oferuje psycholog szkolny oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice  uzyskają również wsparcie dzwoniąc na  całodobową infolinię 800 080 222 . Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 Od 1 stycznia 2021 funkcjonuje także poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com