Aktualności

Niemieckie idiomy w obrazach

W grudniu 2020 roku w naszej szkole odbył się konkurs pod nazwą: „Niemieckie idiomy w
obrazach”. W tym roku był on nietypowy, odbył się online.
Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie z klas VII – VIII. Zadaniem uczestników było
przedstawienie wybranego zwrotu językowego za pomocą rysunku w dowolnej formie. W
ocenie prac brana była pod uwagę trafność prezentacji znaczenia idiomu, oryginalność,
pomysłowość oraz walory estetyczne obrazów.
W tym roku idiomy, który zostały wybrane to:
1. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. - chwytać dwie sroki za ogon
2. sich die Augen ausweinen - zalewać się łzami
3. Aus einer Mücke einen Elefanten machen -  robić z igły widły - dosłownie robić z muchy
słonia
Zwycięzcami konkursu zostali:


I miejsce
Katarzyna Krocz z klasy VIII

II miejsce
Nikola Mrozek z klasy VII

III miejsce
Arleta Małek z klasy VIII


Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Joanna Wojewoda Fortuna

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com