Aktualności

Konkurs plastyczny

W ramach współpracy Lubelskiego Kuratora Oświaty z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” zapraszamy dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym „Jak mogę pomóc pszczołom”.

Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o roli i znaczeniu pszczół zarówno miodnych, jak i dzikich. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym na utrzymanie bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu oraz podniesienia i utrzymania walorów estetycznych, a także na pobudzanie u dzieci kreatywności i zainteresowania otaczającą ich przyrodą oraz osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za stan środowiska.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz regulamin do pobrania znajdują się w załącznikach.

REGULAMIN_KONKURSU(1).pdf

Konkurs_plastyczny_dla_dzieci(1).pdf


 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com