Aktualności

Bądź bezpieczny!

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Dlatego też tradycją stały się spotkania z funkcjonariuszami policji.  Dzisiaj policjanci z Komisariatu w Niemcach wygłosili pogadankę dla uczniów klas IV - VIII.  Przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Tematem następnej części spotkania było zachowanie się nad wodą i podczas kontaktu ze zwierzętami oraz kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i konsekwencje związane ze szkodami spowodowanymi przez nieletnich. Później Policjanci przypomnieli słuchaczom, że każdego należy traktować z szacunkiem bez względu na wiek czy pochodzenie.
Poruszane tematy cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantów, którzy cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali.  Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.
Przeprowadzenie zajęć w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com