Aktualności

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Uczniowie naszej szkoły każdego roku pamiętają o tych, którzy odeszli. Odwiedzają miejscowy cmentarz, aby zapalić znicz na grobach poległych w czasie wojny żołnierzy. Porządkują groby oraz teren wokół nich, składają kwiaty, zapalają znicze. Swoją postawą wyrażają podziękowanie oraz patriotyzm. Uczą też młodszych kolegów i koleżanki, w jaki sposób krzewić pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolność.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com