Aktualności

Rekrutacja do klasy pierwszej - dzieci spoza obwodu

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 stycznia 2018 r. (Załącznik nr 2) Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2018/2019, rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej trwa od 21.03.2018 r. 

Wnioski przyjmowane są w szkolnym sekretariacie od 21.03.2018 do 6.04.2018
w godz. od 7 30 do 15 30 a we wtorki od 8.30 do 16.30.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek sp

Oswiadczenie o zamieszkiwaniu

Potwierdzenie woli

 

"Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019"

Zarzadzenie Wojta Rekrutacja SP

Uchwala RG w sprawie kryteriow rekrutacji do klas I

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com