Aktualności

Projekt Junior Sport

     Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Junior Sport". Jego ideą jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowej. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną.

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 90 min.  (wtorek, środa, czwartek godz. 13.30-15.00) w 3 blokach sportu:

1. Lekkoatletyka i gimnastyka.

2. Gry sportowe. 

3. Sporty mające tradycję i zapotrzebowanie w danym środowisku lokalnym, w zależności od zainteresowań uczniów.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com