Rekrutacja

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W DYSIE W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM 

Ikona pdfLISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.04 MB]

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. DRUK ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

Ikona pdfPOTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [66.12 KB]

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2023/2023:

Ikona pdfWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [322.92 KB]

Ikona pdfKLAUZULA RODO - DOKUMENT OBOWIĄZKOWY, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [140.95 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 - Oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.58 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 - Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Niemce i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [464.53 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 - Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [332.72 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 4 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka lub szkoły, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [440.70 KB]

Ikona pdfOświadczenie o wielodzietności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [66.91 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XLV4412022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.40 MB]

 

INFORMACJE NA TEMAT TERMINÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 https://www.niemce.pl/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci-oswiatowe/n,267764,rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2023-2024.html#

Ikona pdfHARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2023/2024, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [140.92 KB]

Ikona pdfDEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [178.73 KB]