• Konkurs plastyczny
     • Konkurs plastyczny

     • Zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

      Szczegóły znajdują się w załączniku!

      https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11162

    • „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”
     • „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VII i VIII!

      Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień  od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

      • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
      • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

      Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

      1. 81 747 35 26
      2. 500 303 388
      3. 509 731 851
      4. 81 5341010
      5. 815853106
      6. 82 5664110

      W ramach proponowanej akcji „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i Rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .W związku z trudnym czasem obostrzeń i ograniczeń w korzystaniu z bezpośredniej możliwości wsparcia związanego z wyborem dalszego etapu kształcenia, zachęcamy do skorzystania z możliwości, które dla Państwa przygotowaliśmy.

      W poniższym linku list Lubelskiego Kuratora Oświaty do rodziców i uczniów:

      list_LKO_do_uczniow_i_rodzicow.pdf​​​​​​​


  • Partnerzy

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 09.05.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich Przedszkole
   • sekretariat@zpodys.pl
   • Godziny pracy sekretariatu 7:45 - 14:45
   • 81 756 13 14
   • ul.Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn
   • Inspektor Ochrony Danych kzolkiewska.iod@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych